Tumblelog by Soup.io
  • chapstick
  • verygoodandverybad
  • nanosecond
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

7729 4c7f 500
Reposted byalexandersmith8805severak
7728 d8e2 500
7619 d1c0 500
8391 0085 500
Reposted frompotatos potatos

November 13 2017

7436 10e3 500
7320 1472 500
7312 1555 500
Reposted byInfelice Infelice
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viaspontaneous spontaneous
Czemu musiałeś tak zajść mi za skórę? 
Przecież nie miałam z tobą dużego kontaktu 
Przecież wiedziałam jaki jesteś, a i tak coś ciągnęło mnie do ciebie 
Ty nic z tego sobie nie robiłeś 
Z tego "czegoś" co było między nami 
Niby nie zauważałeś czym cię darzę i zajmowałeś się inną 
A ja ? 
Teraz cierpię przez to gówno 
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vianiskowo niskowo
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana vianiskowo niskowo
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianiskowo niskowo
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
1230 0963
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawszystkodupa wszystkodupa
5932 24ee 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
0466 4ed8 500
Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa

November 11 2017

9054 3642 500
8809 045c 500
8803 f570 500
Reposted bycavebear cavebear

November 10 2017

2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl