Tumblelog by Soup.io
  • dancingwithaghost
  • jasqol17
  • chapstick
  • stragan-ze-snami
  • nanosecond
  • verygoodandverybad
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viazwariowalam zwariowalam
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
2737 2b4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
Reposted fromFlau Flau viaZircon Zircon
6624 df0d
Reposted fromtichga tichga viaZircon Zircon
6117 8393 500
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viaZircon Zircon
5448 7226 500
Reposted frompiehus piehus viaZircon Zircon
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaZircon Zircon
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viasatyra satyra
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
Jednak potrzebowałam więcej. To było jeszcze za mało. Czasami bałam się właśnie tego, że nic nigdy mi nie wystarczy.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
1887 9945
Reposted fromrubinek rubinek viaWaszmaster Waszmaster
6803 2c35 500
Cliff
Reposted fromlooque looque viazupkazproszku zupkazproszku
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
2458 095a
top 10 anime comebacks
Reposted fromZircon Zircon viaBBart BBart
2436 0d32 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaBBart BBart
Czasem już tak jest, że chcemy tych rzeczy, które są dla nas z pozoru całkowicie nie osiągalne.
— Valentina Fast – Royal. Miłość z aksamitu
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Wstydziłam się moich łez, ale nikt i tak nie zwracał na mnie uwagi.
— Mian Mian – Cukiereczki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl